محصولات ویژه انبوه سازان

کالکشن کلکته 60×30

وزن هر پالت: 1760 کیلوگرم

متراژ هر پالت: 103.68 متر مربع

دیجیتال – کالیبره – براق

کاشی کلکته

کلکته ساده

کاشی کلکته موج

دکور موج

کاشی کلکته لاین

دکور لاین

کاشی کلکته چیدمان سرویس بهداشتی 2

قیمت درجه 2: 53000 تومان

با تخفیف ویژه: 49000 تومان

قیمت درجه 3: 49500 تومان

با تخفیف ویژه: 45500 تومان


طرح سامانتا 60×60

وزن هر پالت: 2160 کیلوگرم

متراژ هر پالت: 115.2 متر مربع

روتو – کالیبره – براق

سرامیک کف سامانتا
سرامیک کف سامانتا چیدمان پذیرایی

قیمت درجه 2: 53500 تومان

با تخفیف ویژه: 49500 تومان

قیمت درجه 3: 50500 تومان

با تخفیف ویژه: 46500 تومان


ماهور کرم 60×30

وزن هر پالت: 1760 کیلوگرم

متراژ هر پالت: 103.68 متر مربع

دیجیتال – کالیبره – براق

ماهور کرم روشن

ماهور کرم روشن

ماهور کرم دکور رستیک

ماهور دکور

ماهور کرم تیره

ماهور کرم تیره

کاشی ماهور کرم چیدمان آشپزخانه

قیمت درجه 2: 53000 تومان

با تخفیف ویژه: 49000 تومان

قیمت درجه 3: 49500 تومان

با تخفیف ویژه: 45500 تومان


طرح سوژین 60×60

وزن هر پالت: 2160 کیلوگرم

متراژ هر پالت: 115.2 متر مربع

دیجیتال – کالیبره – براق

سوژین

قیمت درجه 2: 53500 تومان

با تخفیف ویژه: 49500 تومان

قیمت درجه 3: 50500 تومان

با تخفیف ویژه: 46500 تومان


روهام طوسی 60×30

وزن هر پالت: 1760 کیلوگرم

متراژ هر پالت: 103.68 متر مربع

دیجیتال – کالیبره – براق

روهام طوسی روشن

روهام طوسی روشن

روهام طوسی دکور

ماهور دکور

ماهور طوسی روشن

روهام طوسی تیره

چیدمان روهام طوسی

قیمت درجه 2: 53000 تومان

با تخفیف ویژه: 49000 تومان

قیمت درجه 3: 49500 تومان

با تخفیف ویژه: 45500 تومان


طرح سیترا 60×60

وزن هر پالت: 2160 کیلوگرم

متراژ هر پالت: 115.2 متر مربع

دیجیتال – کالیبره – براق

سیترا
سرامیک کف سیترا چیدمان 2

قیمت درجه 2: 53500 تومان

با تخفیف ویژه: 49500 تومان

قیمت درجه 3: 50500 تومان

با تخفیف ویژه: 46500 تومان